Kácení stromu stromolezeckou technikou

Postupné kácení
Poácení stromu

Kácení stromu stromolezeckou technikou