DAHLIA FOR GARDEN

PŘÍKLAD OSÁZENÍ VERTIKÁLNÍ ZAHRADYPROJEKTOVÁNÍ , ZAKLÁDÁNÍ  a ÚDRŽBA ZAHRAD, PARKŮ A KRAJINNÉ ZELENĚ

Podle Vašich požadavků zrealizujeme a po té budeme udržovat vytvořené dílo.

Od likvidace porostů, vyčištění pozemku, modelace terénu, instalace osvětlení, odvodňovacích systémů, zpevněných ploch, instalace mobiliáře, přírodního koupaliště s následným založením výsadeb a trávníku.

Při tvorbě zahrad začínáme rádi ve chvíli, kdy ještě můžeme ovlivnit výběr materiálů a barevnosti v návaznosti na stavby na pozemku.

Leave a comment

})