PROJEKTOVÁNÍ

Základní přehled architektonických činností: služby v oblasti veřejné a soukromé zeleně, zajišťuje Ing.Jiřina Zemanová, Autorizovaný architekt – Krajinářská architektura (A3), ČKA 01988 od 14.12.1988 v následujících oblastech:
Územně plánovací dokumentace:

Studie sídelní zeleně

Generely a plány ÚSES

Studie zeleně pro obnovu městské zeleně

Studie zeleně pro obnovu vesnic

Zemědělské přílohy pro ÚP

Koncepce doprovodných porostů komunikací a vodotečí

Plány péče o území

 

Studie a Projekty:

Projekty pro obnovu vesnic

Projekty sídlištní zeleně

Projekty parků a parkově upravených ploch v sídlech

Projekty rekonstrukce historických parků a zahrad

Projekty zeleně u léčebných zařízení

Projekty krajinné zeleně

Projekty výsadeb u zemědělských objektů

Projekty městské zeleně

Projekty uličních stromořadí a jejich revitalizace

Projekty hřišť a sportovišť

Projekty zahrad u rodinných domů

Projekty závlahových systémů

Projekty vodních prvků, jezírek a biobazénů

Projekty stavebních prvků a drobné architektury

Projekty zpevněných ploch, parkovišť a pěších zón

Projekty interiérové zeleně

 

Činnosti související:

Pasporty zeleně

Inventarizace zeleně (plán ošetření a kácení)

Stanovení nákladů na údržbu zeleně

Odborné dendrologické posudky

Finanční ohodnocení zeleně

Podklady pro VOS na dodavatele sadových úprav a údržbových prací

Propočty a rozpočty terénních a sadových úprav

 

Činnosti navazující:

Geodetické zaměření území

Komplexní řešení terénních úprav, včetně 3D

Posouzení a návrh cestní sítě a cyklistických stezek

Řešení vodních prvků

Řešení venkovního osvětlení

Autorský dozor

Odborný dohled

Konzultace

 

SKICA_large2 – kopie Půdorys pudorys_large2 – kopie pohled-z-ulice_large2 – kopie Pohled-z-terasy-k-bazenu_large2 – kopie Pohled-z-obyvaciho-pokoje_large2 – kopie pohled-v-kvetnu_large2 – kopie pohled-v-cervenci-5-let-po-vysadbe_large2 – kopie

Koupací jezírko axonometrie
Axonometrický pohled do navrhované zahrady s koupacím jezírkem

axonometrie-cerven-16-hod_large2 – kopie axonometrie_large2 (1) – kopie Pohled-do-zahrady-po-15-ti-letech-v-srpnu_large2 – kopie pohled-do-zahrady_large2 (1) – kopieZAMEK-NEBRENICE_large2 ZAHRADA-10-let-cerven-12-h_large2

Axonometrie rodinné zahrady
Axonometrie rodinné zahrady

tovarna-Liberec_large2 (1) tovarna-Liberec_large2 (1) PROJEKTY-KRAJINARSKYCH-UPRAV_medium Osazovaci-plan_large2 (2) Osazovaci-plan_large2 axonometrie-srpen-16-hod_large2 AXONOMETRIE-15-LET-V-KVETNU-PO-VYSADBE_large2axonometrie-cervenec-5-let-17h_large2V ateliéru ZAHRADNÍ a KRAJINÁŘSKÁ TVORBA se provádějí terénní průzkumy a zpracovává se projektová dokumentace těch stavebních objektů, které spadají do sféry ochrany a tvorby krajiny a zahradní architektury. 

pohled-do-zahrady_large2 – kopie

Leave a comment

})