DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY A POSUDKY

Při zpracování dendrologického průzkumu nebo posudku se zabýváme jak určením druhu dřeviny a jejím zmapováním  ( fotodokumentace, zákres do půdorysného plánu, zapsáním do tabulky s jednotlivými charakteristikami.), tak zdravotním stavem a navrhujeme opatření.

 

Níže je ukázka z dokumentace. Rozsah a podrobnosti se domlouvají individuálně. posudek strom č 9 posudek legenda k posudku

Leave a comment

})