ODBORNÉ POSUDKY

Odborné posudky zpracováváme pro investory a městské či obecní úřady například na kvalitu a rozsah provedených sadovnických prací.

Níže uvádíme výňatek z posudku, který jsme zpracovali z důvodu , že obec měla na návsi stromy, které ani 5. rok po výsadbě pořádně nerostly. Vzhledem k tomu, že obci končila záruka, byli jsme pozváni ke zjištění příčin špatného růstu stromů.

Výsledkem bylo , že realizační firma musela všechny dřeviny vyjmout a nahradit novými s dodržením všech položek z již zaplaceného rozpočtu za našeho dozoru.

porovnání výsadby stromu

posudek na výsadby

Leave a comment

})