PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zlikvidujeme nevhodné porosty, pokácíme způsobem, který je právě vhodný, štěpkujeme větve, frézujeme pařezy, děláme různé typy řezů dřevin.

Děláme výkopy a násypy, modelace terénu, zpevňování svahů různými technologiemi. Upravujeme povrchy až do finálního vzhledu.

Kosení motorovou kosou
Kosení motorovou kosou
Postupné kácení
Výkopy
Štěpkování
Příprava pozemku
Zpevnění svahů kokosovou rohoží
Modelace terénu
})