Rozsah činnosti – přehled

Dovolujeme si Vám nabídnout služby v oblasti veřejné, vyhrazené a soukromé zeleně.

Poskytujeme  služby v následujících oblastech:

 

Územní plánovací dokumentace:             Generely zeleně

.                                                                 Generely a plány ÚSES

.                                                                 Studie zeleně pro obnovu městské zeleně

.                                                                 Studie zeleně pro obnovu vesnic

.                                                                 Zemědělské přílohy pro ÚP

.                                                                 Koncepce doprovodných porostů komunikací, vodotečí a mokřadů

 

Projektová dokumentace:                         Projekty pro obnovu vesnic

Projekty  revitalizace vodních a mokřadních ekosystémů

.                                                                 Projekty sídlištní zeleně

.                                                                 Projekty parků a parkově upravených ploch v sídlech

.                                                                 Projekty rekonstrukce historických parků a zahrad

.                                                                 Projekty zeleně u léčebných zařízení

.                                                                 Projekty krajinné zeleně a společných zařízení

.                                                                 Projekty výsadeb u zemědělských objektů

.                                                                 Projekty městské zeleně

.                                                                 Projekty uličních stromořadí a jejich revitalizace

.                                                                 Projekty hřišť a sportovišť

.                                                                 Projekty zahrad u rodinných domů

.                                                                 Projekty závlahových systémů

.                                                                 Projekty vodních prvků, jezírek a biobazénů

.                                                                 Projekty stavebních prvků a drobné architektury

.                                                                 Projekty zpevněných ploch, parkovišť a pěších zón

.                                                                 Projekty interiérové zeleně  a vertikálních zahrad

.                                                                 Projekty zelených stěn a střešních zahrad

.                                                                 Projekty vodních prvků

 

Činnosti související:                                  Pasporty zeleně

.                                                                 Inventarizace zeleně (plán ošetření a kácení)

.                                                                 Stanovení nákladů na údržbu zeleně

.                                                                 Odborné dendrologické posudky

.                                                                 Odborné posudky kvality provedení sadovnických děl

.                                                                 Finanční ohodnocení zeleně

.                                                                 Podklady pro výběrové řízení na dodavatele realizace

.                                                                 Podklady pro výběrové řízení na dodavatele údržby

.                                                                 Odborný dohled a autorský dozor

.                                                                 Propočty a rozpočty terénních a sadových úprav

.                                                                 Plán následné péče

 

Činnosti navazující:                                   Geodetické zaměření území

.                                                                 Komplexní řešení terénních úprav

.                                                                 Pozemkové úpravy

.                                                                 Posouzení a návrh cestní sítí a cyklistických stezek

.                                                                 Řešení vodních prvků

.                                                                 Řešení venkovního osvětlení

.                                                                 Odborný dohled a autorský dozor

.                                                                 Konzultace

 

Vlastní realizace a údržba v rozsahu výše uvedené dokumentace :

.                                                                 Krajinářské, sadovnické a zahradní úpravy

.                                                                 Zakládání zahrad, parků, pěších zón, rekreačních ploch

.                                                                 Výsadba a údržba alejí

.                                                                 Realizace a údržba společných zařízení

.                                                                 Likvidace nevhodné vegetace

.                                                                 Terénní úpravy

.                                                                 Frézování pařezů a Štěpkování větví

.                                                                 Zpevňování svahů

.                                                                 Stavby  a oplocení

.                                                                 Stavba vodních ploch a biobazénů

.                                                                 Montáž a údržba automatických závlahových systémů

.                                                                 Zakládání trávníků výsevem, koberci , rohožemi a hydroosevem

.                                                                 Realizace a opravy fotbalových hřišť

.                                                                 Pokládka dopadových ploch pro dětská hřiště

.                                                                 Pokládka zatravňovacích prvků

.                                                                 Realizace a údržba vertikálních zahrad

.                                                                 Realizace a údržba střešních zahrad

 

Nabízíme realizaci a údržbu výše uvedených děl, práci provádíme rychle a kvalitně pod vedením  zkušených specialistů.

Leave a comment

})