Trávníky

Trávníky zakládáme všemi známými způsoby: výsevem, travními koberci, hydroosevem, travními rohožemi.
Způsob založení a druh trávníku Vám pomůžeme vybrat z celé škály, podle toho, co má být výsledkem, podle velikosti plochy a podle našich zkušeností.

})