Zaměření

Pro reálné provedení návrhu použijeme zaměření skutečné situace. Vytvoříme digitální model terénu a navrhneme řešení. Toto zaměření používáme i při inventarizaci zeleně nebo pasportu ploch a prvků při stanovení plánu údržby.