Při Inventarizaci dřevin v rámci průzkumu jsou sepsány všechny dřeviny a keřové skupiny, které se v řešeném území nacházejí, jsou zakresleny do mapy. Je určen rod a druh (česky a latinsky), popřípadě kultivar a jsou se svým jedinečným číslem uvedeny v přiložené tabulce.

Při Dendrologickém průzkumu jsou sepsány všechny dřeviny a keřové skupiny, které se v řešeném území nacházejí, jsou zakresleny do mapy. Je určen rod a druh (česky a latinsky), popřípadě kultivar a jsou se svým jedinečným číslem uvedeny v přiložené tabulce. Dále jsou uvedeny rozměry dřevin (výška, průměr kmene, výška a průměr koruny, apod.) a je určena jejich sadovnická hodnota 1 – 5 (v mapě označené barevnou stupnicí, díky níž je okamžitý přehled o kvalitě porostu).

Dřeviny jsou posouzeny dendrologem z hlediska jejich umístění, vitality, zdravotního stavu s ohledem na další uplatnění. Součástí posudku je také návrh pěstebních opatření (dendrologické, výchovné a zmlazovací řezy) a návrh kácení.

Dendrologický posudek