Krajinářská architektura je mým posláním

Jsem Ing. Jiřina Zemanová, Krajinářský autorizovaný architekt a jednatel společnosti.

Mám zahradnické vzdělání ze střední školy v Mělníku (SZTŠ) v oboru sadovník – květinář a studium krajinářské a zahradní architektury na VŠZ v Lednici na Moravě.

Historie společnosti se značkou DAHLIA se začala psát v r.1988, kdy jsem se pod tímto názvem prezentovala na Architektonické soutěži O novou koncepci Botanické zahrady v Praze Troji, kde jsem se umístila na 2.místě.

V r. 1991 jsem získala průkaz Zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě, činnost projektování v oboru architektura-zahradní a parkové úpravy, drobné a jednoduché stavby a r.1993 autorizaci v oboru Zahradní a krajinářská tvorba u České komory architektů ČKA KA č.1988 a začala jsem podnikat pod značkou DAHLIA.

Postupně se kolem mě začal tvořit tým specialistů a naši činnost jsme rozšířili tak, že v současné době poskytujeme komplexní služby v oboru staveb, zeleně a krajiny od projektu, přes realizaci včetně následné péče.

Projděte si naše stránky, budeme se Těšit na spolupráci s Vámi.

Přeji Vám krásný den

Ing. Jiřina Zemanová a tým firmy DAHLIA GROUP, s.r.o.