Krajinářská architektura je mým posláním

Jsem Ing. Jiřina Zemanová,

Krajinářský autorizovaný architekt, jednatel společnosti

Mám zahradnické vzdělání ze střední školy SZTŠ Mělník, obor sadovník – květinář a studium Krajinářské a zahradní architektury na VŠZ v Lednici na Moravě.
Jsem držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin,
Držitelem Certifikátu pro projektování a realizaci automatických závlahových systémů (AZS) HUNTER a to i pro komerční prostory.
Jsem členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) v sekci Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA), v anglické mutaci Czech Association for Landscape Architecture (SZKT CZALA),
Členem Pracovní skupiny krajinářských architektů (PSKA) při České komoře architektů (ČKA).

Historie společnosti se značkou DAHLIA se začala psát v r.1988, kdy jsem se pod tímto názvem prezentovala na Architektonické soutěži O novou koncepci Botanické zahrady v Praze Troji, kde jsem se umístila na 2.místě.

V r. 1991 jsem získala průkaz Zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě, činnost projektování v oboru architektura-zahradní a parkové úpravy, drobné a jednoduché stavby a r.1993 Autorizaci v oboru Krajinářská architektura u České komory architektů ČKA 1988 a začala jsem podnikat pod značkou DAHLIA.

Postupně se kolem mě začal tvořit tým specialistů a naši činnost jsme rozšířili tak, že v současné době poskytujeme komplexní služby v oboru staveb, zeleně a krajiny od projektu, přes realizaci včetně následné péče.

Projděte si naše stránky, budeme se Těšit na spolupráci s Vámi.

Přeji Vám krásný den

Ing. Jiřina Zemanová a tým firmy DAHLIA GROUP, s.r.o.