Projektujeme a realizujeme úpravy terénu od hrubého provedení do finální fáze, kdy je plocha připravena pro další práce, jako například zpevnění svahu rohožemi, založení porostů hydroosevem, výsadbami a dalšími technologiemi.
Modelací terénu vytváříme také travnaté průlehy, které dokáží zadržet vodu v krajině. Terasy pro další zpracování a prostory pro jezírka.

Příprava pozemku
Výkopy