Likvidace porostů, štěpkování větví, frézování pařezů

Vyčistíme pozemek, odstraníme nevhodné porosty, ošetříme stromy, seštěpkujeme větve, vyfrézujeme pařezy, upravíme ponechanou vegetaci. Odvezeme vzniklé odpady. Plochy ošetříme proti plevelům i v prostoru vysokého napětí. Pokud je to možné, tak stromy místo pokácení přesadíme 🙂