Jedná se o pravidelné a dlouhodobé zásahy, předem domluvené min. na 1 rok s jasnou smluvní cenou. Potřebu zásahů si na dané ploše hlídáme sami a vyjíždíme po předchozí domluvě s klientem. Ošetřujeme okolí obchodních domů, průmyslové, firemní a skladové areály i soukromé zahrady.

Během zimní údržby se staráme na smluvních plochách o sjízdnost a schůdnost podle potřeb klienta. Jde hlavně o odklízení sněhu a posyp solí. Zvláštní službou je nakládka sněhu, jeho odvoz a případný shoz rampouchů.
Odklízení sněhu, zimní údržba

Letní údržba zahrnuje kompletní údržbu zeleně jako takové, tj. kosení, řez keřů a živých plotů, odplevelení, doplnění mulčovacích materiálů, zálivku, odvoz biohmoty a další standardní práce při údržbě zeleně.
Sběrač listí

Kosení trávy , ošetření proti plevelům a další práce