ZAMĚŘENÍ PLOCH A PRVKŮ

Od dahliacz

Zaměření ploch a prvků děláme z důvodu pravdivosti zpracovávané dokumentace. Zpracovávané území zaměříme, při inventarizaci zeleně vytvoříme konkrétní zakreslení sledovaných dřevin, vypočítáme násypy a odkopy, podle projektu vytvoříme nový terén. Zaměříme stávající stavby a vytyčíme nové.